Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форумВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ПРАВА

«Правове виховання дітей дошкільного віку»

«Діти не майбутні особи; вони вже особи. Діти – істоти, в душах яких відкриваємо зародок всіх думок і відчуттів, які хвилюють нас, і підростанням цих зародків треба керувати з ніжністю».  (Януш Корчак)

З настанням  XXI століття у всьому світі проблема захисту дітей загострилася. Соціально – економічна ситуація сучасного суспільства відбивається перш за все на дітях. Зростає безпритульність, наркоманія, насильство. Збільшилася кількість дітей, що залишилися без батьківського нагляду. І головним завданням нашої держави є – захист прав дитяти, збереження генофонду нації.

Для формування у дітей елементарних уявлень про права і свободи, пошани і терпимості до інших людей на наш погляд поважно не лише давати знання, але і створювати умови для практичного вживання. Вибрані види діяльності, що ведуть для дошкільників: ігрова і художньо - продуктивна, проводяться  ролеві ігри, що театралізуються, дидактичні; вправи на розвиток емоційної сфери, емпатії, комунікативних умінь і навиків. Організація проблемно – пошуковій діяльності допоможе дитині відтворити засвоєні дії, побачити з боку як виглядає той або інший вчинок, які відчуття і емоції він викликає. Виготовлення емблем, плакатів, їх презентація залучить дітей до спільної продуктивної діяльності.

Завдання, які стоять перед педагогами по правовому вихованню дітей:

 • Виховувати в кожній дитині відчуття самоповаги, значущості, упевненості в собі.
 • Виховувати у дітей кращі людські якості: чесність, добро, ощадливість.
 • Формувати різницю між добром і злом.
 • Формувати уяву про сім'ю, родичів, предків. Берегти честь сім'ї, її традиції. Виховувати любов до рідного краю.
 • Розширювати  знання і прививати повагу до праці дорослих, дбайливо відноситися до результатів праці.
 • Виробляти у дітей навики ефектівного спілкування із старшими, однолітками.
 • Завдання вирішувати в різних видах діяльності.

Серед функцій, які виконує дошкільна установа в системі освіти, велике місце повинне займати виховання основ правової свідомості з дошкільного віку, формування у дітей елементарних уявлень про свої права і свободу, розвиток, повагу і терпимості до інших людей і їх прав.

Основними принципами реалізації програми по правовому вихованню являються систематичність роботи по правовому вихованню, взаємозв'язок із заняттями по розвитку мови, ознайомленню з тим, що оточує.

 

Основні завдання правового виховання:

 1. Виховувати в кожній дитині відчуття власної гідності, значущості, упевненості в собі.
 2. Дати уявлення про права і обов'язки дитини.
 3. Виховувати  у дітей кращі  людські якості: чесність, порядність, скромність, сміливість, доброзичливість, організованість, дисциплінованість, самостійність, відповідальність, прагнення до  досягнення мети, відчуття відповідальності.
 4. Формувати уявлення про сім'ю, рід. Виховувати поважливе відношення до рідних, старших. Вчити берегти честь сім'ї, її традиції.
 5. Виховувати любов до рідного краю. Розширювати уявлення дітей про Батьківщину, людях які представляють її. Розповідати про історичні події, традиції українського народу. Познайомити з державними  символами.
 6. Поглибити  інтерес до праці дорослих, бережливе відношення до результатів роботи, бажання допомагати  тим, хто працює, формувати свідоме відношення до своїх обов'язків в дитячому садку і сім'ї. Виховувати відчуття відповідальності за доручену справу.
 7. Виробляти у дітей навики ефективного спілкування із старшими, однолітками, молодшими дітьми. Виховувати уміння знаходити рішення в конфліктних ситуаціях.

 

План заходів
щодо участі ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 222  Харківської міської ради»
у проведенні у 2018  році Всеукраїнського тижня права

 

п/п

Захід

Дата проведення

Відповідальні виконавці

 1.  

Провести у старших дошкільних групах заняття «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини

10 – 14 грудня 2018 року

Вихователь О.В.Кас’ян

 1.  

Розробити методичні рекомендації до проведення занять у старших групах за темою «Права людини»

10 грудня 2018 року

Вихователь О.В.Кас’ян

 1.  

Провести для педагогів проблемний семінар «Вивчаємо права дитини»

11 грудня 2018 року

Завідувач Ю.А.Шашковська

 1.  

Провести консультацію для батьків «Захист прав і гідності дитини в сім'ї»

11-13 грудня 2018 року

Вихователі О.В.Кас’ян, І.А.Березова

 1.  

Провести колективний перегляд заняття за темою: «Познайомся – другом стань!»

12 грудня 2018 року

Вихователь О.В.Кас’ян.

 1.  

Провести виставку малюнків «Мої права» у молодшій  та старшій групах

10 – 14 грудня 2018 року

Вихователі О.В.Кас’ян, І.А.Березова

 1.  

Розмістити інформацію про проведення Всеукраїнського тижня права на сайті закладу.

До

10 грудня 2018 року

Завідувач Ю.А.Шашковська