Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форумМетодична робота та Виховна робота закладу

Методична робота закладу дошкільної освіти

 

     Одним із пріортитетних завдань ЗДО № 222 є виховання в дітей відповідального ставлення до власного здоров’я, формування позитивної мотивації до здорового способу життя. Основною причиною для визначення даного завдання стало збільшення дітей у закладі з відхиленнями в стані здоров’я. З метою покращення фізичного розвитку дітей, стану їхнього здоров’я колектив закладу використовує авторську програму М.Єфименка «Театр фізичного виховання».

     Відповідно даної технології, в роботі нашого закладу червоною ниткою проходить ідея перетворення одноманітних занять на заняття - вистави, які дарують дітям радість і приносять користь їхньому фізичному, інтелектуальному розвитку, а також формуванню стосунків з однолітками та з дорослими.

     Авторська програма "Театр фізичного виховання" М.Єфименка використовується вихователями не тільки на заняттях з фізкультури, але й протягом режимних моментів.

     Дана програма побудована на золотих правилах: «Граючись — розвивати, граючись — оздоровляти, граючись — навчати, граючись — виховувати».

     Використовуючи дану інновацію, у дітей нашого закладу підвищилися основні показники фізичного розвитку, відбулося зниження захворювань, діти стали більш дбайливо ставитися до свого здоров’я, а також до здоров’я оточуючих.

 

 

Використання інновацій у дошкільному закладі                    

 

     У комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 222 Харківської міської ради» і з метою сприяння фізичному та інтелектуальному розвитку дітей дошкільного віку, формуванню у дошкільнят міжособистісних стосунків  в практику роботи дошкільного закладу впроваджуються наступні інноваційні технології: авторська програма Єфіменка М.М. «Театр фізичного виховання дошкільників» та авторська програма Альтшуллера Г.С. «Теорія розв'язання винахідницьких задач».

     У 2019-2020 навчальному році  педагогічний колектив закладу працює над проблемою впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес. Удосконалювались теоретичні знання педагогів шляхом самоосвіти, були проведені презентації досвідів роботи, виставки, семінари, семінари-практикуми, консультації, організовано роботу школи молодого вихователя.

     Інформація щодо використання інноваційних технологій розглядаєтьсяна засіданнях педагогічної ради, на нарадах при завідувачеві. У ході проведення цих заходів розглядалися такі питання як: “Нормативно-правове забезпечення системи дошкільної освіти в Україні”, “Організація розвивального середовища в навчальному закладі”, “Методика проведення різноманітних видів занять”, “Інновація в практичній діяльності виховання», «Інноваційні технології як засіб та умова реалізації Базової програми “Я у Світі”, де були проведені інтегровані заняття з мовленнєвої, пізнавальної, креативної та художньо-естетичної лінії розвитку. З педагогами проведене  тренінгові заняття: “Сучасний педагог – це психолог-практик”.

     Результативність впровадження інноваційних технологій відстежується адміністрацією закладу шляхом моніторингу, вивчення результативності роботи вихователів, знань дітей в кінці І півріччя, наприкінці навчального року. Результати вивчення протягом року аналізуються та доводяться до відома педагогічних працівників на засіданнях педагогічної ради та нарадах при завідувачеві.

     Для об’єктивного оцінювання стану впровадження інновацій в освітньо-виховний процес адміністрацією закладу збирається інформація шляхом відвідувань, бесід, спостережень, анкетування, тестування, вивчення результативності освітньо-виховної роботи, тощо. Існують певні критерії оцінювання зібраної інформації, результати оцінювання використовуються при подальшій корекції, та плануванні роботи з певного напрямку.

     Відповідно до мети, яку ставить перед собою адміністрація в закладі використовуються: періодичний, оперативний та систематичний види моніторингових досліджень. За результатами виявляються недоліки, планується відповідна робота для їх усунення.

     З метою ознайомлення педагогічного колективу з новими інноваційними технологіями було проведено методичні заходи, шляхом анкетування визначалася їх результативність.

     Підвищення рівня професійної компетентності, оволодіння педагогічним колективом інноваційними технологіями, збільшення кількості педагогів, які мають достатню теоретичну підготовку для здійснення інноваційної діяльності, є одним з основних завдань  адміністрації нашого закладу.

     З цією метою ми в закладі  започаткували проведення цільових науково-практичних семінарів, під якими ми розуміємо систему постійно діючих семінарів, об’єднаних єдиними цілями.

Обов’язковою вимогою до проведення цільових науково-практичних семінарів є їх чітка спрямованість на реалізацію визначеної мети на засадах диференційованого підходу. Під диференційованим підходом ми розуміємо організацію семінарів на основі діагностики готовності різних категорій педагогічних працівників до інноваційної діяльності. Досить результативними, як свідчить практика, є постійно семінари на теми: “Від інформаційно компетентного педагога – до інформаційно компетентної дитини”; “Інтерактивні технології розвитку мовлення дітей дошкільного віку”;  “Інноваційні технології у вихованні дітей дошкільного віку”.

Крім довготривалих цільових семінарів, в закладі проходять короткотривалі семінари, розраховані  для різних категорій  вихователів, наприклад «Використання методики ТРВЗ для формування логіко-математичної компетентності старших дошкільнят».

Метою проведених заходів було  налаштовання на відпрацювання й закріплення ефективних моделей поведінки, максимально активну участь слухачів, взаємообмін досвідом та використання ефективної групової взаємодії з метою забезпечення педагогів знаннями та вміннями, що необхідні для вирішення конкретних завдань.

Наприкінці кожного етапу семінару проводиться рефлексія: визначення результатів, спрямування на майбутню діяльність.

Особлива увага в структурі та змісті цільових семінарів приділяється формуванню в їх учасників мотивації до інноваційної діяльності, оволодіння знаннями з питань педагогічної інноватики.

Організаційно-методичне забезпечення інноваційної діяльності в нашому закладі реалізується не лише через форми, а й через інтерактивні методи роботи, а саме: метод “мозкового штурму”,  елементів тренінгів, кейс-методу, емпатії, інверсії тощо.

Досить ефективним методом навчання педагогічних працівників ми вважаємо  введення тренінгових вправ – систему спеціально підібраних вправ із саморегуляції психофізіологічного стану; тренування психічних якостей особистості (уяви, пам’яті, волі тощо); відпрацювання способів прийняття та обробки інформації, створення засобів організації праці тощо. Особлива цінність тренінгових вправ полягає в тому, що їх учасники мають можливість відкрито надавати оцінку як своїм дітям, так і поведінці своїх колег. Питання, які обговорюються в процесі проведення тренінгів (хто я? який я працівник? яке моє місце в колективі? що цінують та засуджують у моїх вчинках колеги? Чи вмію я спілкуватись? та ін.);  глибоко впливають на кожного учасника , можуть усунути те соціальне та емоційне напруження, яке сьогодні постійно відчувають на собі всі учасники навчально-виховного процесу.

Особливо важливе значення мають тренінгові вправи для створення комфортних умов учасникам інноваційних процесів.  Адже успішне впровадження будь-якої інновації пов’язане не лише з позитивними змінами, успіхами. Зміни, які вона приносить, руйнують звичне, змінюють шлях, займають певний час, до них потрібно адаптуватися. При розв’язанні інноваційних завдань порушується звичний режим праці і відпочинку, людина опиняється у кризовій, стресовій ситуації: її пригнічують сумніви та тривожні думки; працездатність, впевненість у собі, активність знижується; вона переживає негативні емоції.

Етапи вивчення  результатів інноваційної діяльності педагогів наступні:

1. Збір інформації - за допомогою вихователів, дітей групи, а також інших осіб, причетних до підготовки вихованців ДНЗ до навчання в школі.

2. Вивчення документації.

3. Обробка отриманої інформації.

4. Заповнення листів опитування.

5. Обговорення на педагогічному консиліумі отриманих даних, їх аналіз.

6. Затвердження на педагогічній раді напрямів коригування педагогічного процесу.

7. Розповсюдження позитивних традицій, передового педагогчного досвіду.

8. Розробка рекомендацій.

При проведенні контролю за підсумками реалізації інноваційних технологій виділяються наступні елементи:

- засвоєння дітьми освітніх програм;

- умови, створені для педагогічної діяльності;

- рівень педагогічної майстерності педагогів;

- рівень стану матеріально-технічної бази.

Підводячи підсумки, можна зробити висновок, що запроваджені елементи системи введення інновацій допомагають підвищити рівень професійної компетентності вихователів, включити більшість педагогів в інноваційну діяльність.

 

 

Виховна робота закладу           

 

  Виходячи з пріоритетних напрямків роботи, плану розвитку дошкльного закладу, єдиної науково-методичної теми та аналізу за минулий навчальний рік, педагогічний колектив визначив спрямувати роботу колективу на 2019/2020 навчальний рік на реалізацію наступих річних завдань:

 

1.  Розпочати роботу над організацією трудового виховання в процесі організованої та самостійної предметно-практичної діяльності дітей.
2. Продовжувати роботу щодо формування здоров'язберігаючої компетентності дітей через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності з метою зміцнення та збереження фізичного, соціального і психічного здоров'я кожної дитини.
3. Спрямувати роботу колективу щодо виховання патріотичних почуттів у правовому просторі дитини дошкільного віку.

 

Основний напрям роботи в 2019/2020 навчальному році - гуманітарний розвиток дітей
 
 
ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ
з питань запобігання нещасних випадків при використанні електроенергії в
побуті, дотримання  правил електробезпеки під час навчання, дозвілля,
перебування у громадських місцях у 2019/ 2020 навчальному році
комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 222 Харківської міської ради»

 

Заходи
Термін виконання
Відпові­дальні
Відмітка
про виконання
1.
Здійснювати контроль за виконанням нормативних документів із запобігання дитячого травматизму, збереження життя і здоров’я дошкільників з питань попередження нещасних випадків при використанні електроенергії  у побуті, дотримання  правил електробезпеки під час навчання, дозвілля, перебування у громадських місцях
Протягом року
Завідувач
 
2.
Систематично проводити інструктажі з працівниками ЗДО щодо запобігання дитячого травматизму, збереження життя і здоров’я дошкільників
Протягом року
Завідувач господарства
 
3.
Розглянути питання щодо попередження дитячого травматизму збереження життя і здоров’я дошкільників з питань попередження нещасних випадків при використанні електроенергії  у побуті, дотримання  правил електробезпеки під час навчання, дозвілля, перебування у громадських місцях на нараді при завідувачеві
Січень
Завідувач
 
4
Зазначити у планах самоосвіти питання щодо охорони життя та попередження травматизму, збереження життя і здоров’я дошкільників з питань попередження нещасних випадків при використанні електроенергії  у побуті, дотримання  правил електробезпеки під час навчання, дозвілля, перебування у громадських місцях
Вересень
Вихователі
 
5.
Проводити консультації, інструктажі, батьківські збори щодо охорони життя та попередження травматизму, збереження життя і здоров’я дошкільників з питань попередження нещасних випадків при використанні електроенергії  у побуті, дотримання  правил електробезпеки під час навчання, дозвілля, перебування у громадських місцях
Двічі на рік
Вихователі
 
6.
Поповнювати інформаційні листи в куточках для батьків щодо запобігання травмуванню електричним струмом
Протягом року
вихователі
 
7.
Дні здоров’я
1 раз на місяць
Музичний керівник
 
8.
Проводити заняття та бесіди з дітьми щодо запобігання травмуванню електричним струмом на тему:
«Дитина в соціумі»
Протягом року
Вихователі
 
9.
Здійснювати контроль за просвітницькою роботою з батьками з питань попередження нещасних випадків при використанні електроенергії  у побуті, дотримання  правил електробезпеки під час навчання, дозвілля, перебування у громадських місцях
Протягом року
Завідувач