Звітування керівника перед колективом та громадськістю

ЗВІТ КЕРІВНИКА

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

№ 222 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» Шашковської Ю.А. ПРО СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА ПІДСУМКАМИ 2016\2017 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

ПЕРЕД ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

 

 

Заклад дошкільної освіти  № 222 Харківської міської ради» розташований за адресою: м. Харків, вул. Костомарівська, 5/7, тел. 700-34-66.

Заклад розпочав свою діяльність у 1979 році.

Відновив функціонування заклад за новою адресою у 2010 році.

У 2016/2017 навчальному році дошкільний заклад відвідувало 53 дитини. Працювало 2 групи, з них:

- 1 група раннього віку «Колобок» ( з 10,5 годинним перебуванням дітей),

- 1 група дошкільного віку «Пізнайки» (з 10,5 годинним перебуванням).

 

№ групи

Вікова група

Вік

дітей

Кількість

дітей в групі

Мовний режим

1

раннього віку

третій-четвертий

28

україномовна

2

дошкільного віку

п’ятий-шостий

25

україномовна

 

Режим роботи  закладу  дошкільної освіти - з 7.30 до 18.00

 

Очолює заклад завідувач Шашковська Юлія Анатоліівна

- освіта – вища педагогічна;

- кваліфікаційна категорія – «Спеціаліст першої категорії»;

- педагогічний стаж 20 років;

- у дошкільному навчальному закладі № 222 на посаді завідувача працює з 31 березня 2015 року.

Згідно штатного розпису в закладі працює завідувач, 2 вихователі, керівник музичний. Усього в закладі працює 4 педагогічних працівників.

 

 

 

Кількісний та якісний склад педагогічних рацівників

 

Кількість педагогів станом на початок 2015/2016н.р.

 (за категоріями)

Атестація педагогів

Порівняльний результат

2014-2015

2015-2016

2016-2017

 

Спеціаліст вищої категорії

 

 

 

 

Спеціаліст І категорії

 

 

1

 

Спеціаліст ІІ категорії

1

1

1

+ 2

Спеціаліст

 

 

 

 

Тарифікаційний розряд (9)

3

1

 

+3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У порівнянні з наслідками атестації педагогічних працівників минулого року, можна сказати, що фахова майстерність педагогів дещо підвищилася.

 

Категорія

педпрацівника

Всього

працівників

Освіта

Молоді працівники

до 3 років

Середня спеціальна

Вища

1

Вихователь

2

1

1

 

  2

Музичний керівник

1

1

 

 

 

Освітній рівень педколективу (у %)

 

Всього працівників

з вищою педагогічною освітою

з середньою спеціальною освітою

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

2016/

2017

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

2016/

2017

4

54%

54%

54%

54%

46%

46%

46%

46%

 

Спостерігається тенденція до збільшення відсотку педагогів з вищою освітою – на 9%.

Більшість педагогів мають достатню результативність у роботі з дітьми, достатній досвід роботи, але недостатньо вмотивовані для підвищення своєї атестаційної категорії, що має під собою як об’єктивні так і суб’єктивні причини. До суб'єктивних відносяться:

·     вік педагогів;

·     освіта педагогів ( лише 40 % осіб з вищою спеціальною освітою);

·     невелика різниця в оплаті праці.

До об'єктивних слід віднести:

·     складність оформлення досвіду роботи для атестації (брак часу, комп'ютерне оформлення матеріалів досвіду роботи).

 

Медичне обслуговування дітей здійснюється:

 медичним персоналом дошкільного закладу:

- старша медична сестра Личката Наталія Валеріївна.

          

Завідувачем дошкільного навчального закладу протягом навчального року проведено вивчення рівня адаптації дітей раннього віку та молодшого дошкільного віку до дошкільного навчального закладу на початку навчального року та наприкінці, результати якого представлено у таблиці:

 

 

Дані адаптації (%)

Повна адаптація

Неповна адаптація

Дезадаптація

На початку року

На прикінці року

На початку року

На прикінці року

На початку  року

Наприкінці року

73%

91%

26%

9%

0

0

 

Аналіз даних свідчить про належний рівень роботи педагогічних працівників щодо покращення адаптаційного періоду дітей в дошкільному навчальному закладі. Дезадаптованих дітей не має.

Порівняльний аналіз результатів діагностики емоційного благополуччя в дошкільному навчальному закладі та родині дітей старших груп методом «Трьох облич» (2015/2016 навчальний рік та 2016/2017 навчальний рік) простежується позитивна динаміка збільшення емоційного задоволення дітьми сімейними стосунками, відносинами з працівниками групи, з друзями, до занять. Збільшилась задоволеність дошкільників собою.

Важливу роль в розвитку мотивації до навчання дошкільників зіграли:

-         інтерес вихователів до своєї праці;

-         мотивація педпрацівників;

-         належний рівень навчально-виховного процесу;

-         спільна діяльність дошкільного навчального закладу та школи.
Аналізуючи результати обстеження мотиваційної готовності дошкільників до навчання в школі за 2016/2017навчальні роки можна зробити висновок, що простежується позитивна динаміка покращення показників мотиваційної готовності дітей до шкільного навчання.

Порівняльні дані психологічної готовності до навчання у школі дітей старшого дошкільного віку за рівнем розвитку інтелектуальної сфери:

 

№ п\п

Рівень готовності

Роки випуску

2014

2015

2016

2017

1.

Високий

63%

49%

68%

48%

2.

Середній

30%

47%

29%

36%

3.

Низький

7%

4%

3%

16%

 

 

 

Порівняльний аналіз результатів підтверджує достатній рівень психологічної готовності дітей старших груп до школи, та свідчить про належний рівень навчально-виховної та корекційно-відновлюваної та розвивальної роботи. Зменшення кількості дітей з високим рівнем психологічної готовності до навчання у школі за рівнем розвитку інтелектуальної сфери в порівнянні з попереднім роком зумовлена збільшенням кількості дітей, яким не виповнилось шість років та які залишаються в навчальному закладі на наступний навчальний рік.

Пріоритетними у 2016/2017 навчальному році залишалися здоров'язберігаючі аспекти. У закладі сформувалась модель оптимальної взаємодії всіх спеціалістів, обєднаних єдиною професійною метою, які допомагають у реалізації медико – педагогічного супроводу дитини. Створені всі умови для фізичного розвитку та загартування дітей: частково оновлено спортивний інвентар, обладнано спортивний майданчик, доріжку «Здоров’я», спортивні куточки по групах.

Організація режиму мала здоров’язберігаючу спрямованість: І половина – навчальна, ІІ половина – відпочинок, розвиток творчих здібностей, прищеплення трудових навичок.

Режим дня закладу відповідав потребам віку, сприяв життєрадісному, бадьорому настрою дитини, мав виховне значення, оскільки привчав до порядку, організованості, відповідальності.

Протягом року в останній четвер кожного місяця проводився День здоров’я, в січні, та квітні - спортивне свято, в січні місяці – фізкультурний тиждень, в лютому спортивне свято – «Тато і я – спортивна сім’я», в квітні – змагання «Перші кроки» та кожного місяця вихователі усіх вікових груп проводили спортивні розваги.

Гігієнічні процедури в усіх вікових групах проводились  щоденно в один і той самий час, що сприяло формуванню постійних культурно-гігієнічних навичок у дітей старшого дошкільного віку. У дітей сформований інтерес до здорового способу життя. Діти дошкільних груп усвідомлюють, що ставлення до гігієнічних вимог – це не лише добре відношення до свого здоров’я, а й свідоцтво поваги до людей.

Значну роль у формуванні здорового способу життя відігравали заняття з валеології. Заслуговує на увагу цілеспрямована робота в цьому напрямку вихователя Кас’ян О.В., яка впродовж року формувала у дітей усвідомлення пріоритету здорового способу життя.

Протягом року вихователі усіх вікових груп послідовно надавали матеріал з валеології, виготовили наочний посібник «Вчись берегти своє здоров’я», спрямовуючи роботу на обізнаність дітей. Для вихователів була проведена консультація «Формування свідомого ставлення до свого здоров’я» (жовтень 2016).

Планування роботи з даного питання ведеться систематично, враховуючи вікові особливості дітей, з урахуванням інтересів дошкільників. Планування рухливих ігор відбувається системно, з використанням ігор на різні види рухів. Проведення індивідуальної роботи фіксується в відповідній циклограмі. Річна задача виконана повністю.

Організація виховної роботи здійснювалась згідно запланованих заходів у річному плані, охоплюючи усі напрями з даного питання.

Особливу увагу протягом навчального року було приділено удосконаленню форм та методів роботи з дітьми раннього віку. Педагоги були ознайомлені з інноваційними орієнтовними програмами навчання дітей раннього віку, їм були надані необхідні методичні матеріали для вивчення, рекомендації з планування роботи, консультації щодо використання розвиваючих ігор в усіх видах діяльності дітей. Вихователі групи раннього віку створили в групі розвиваюче сенсорно - ігрове середовище для дітей. Підібрано ігри, які сприяли розвитку сенсорної сфери, мовлення, предметно-ігрової діяльності. Аналітично-контрольна перевірка показала, що педагоги поновили куточки розвиваючих ігор, творчо та систематично використовували їх на заняттях та в повсякденні, що вплинуло на загальний розвиток вихованців.

 

Результати виховної діяльності.

 

№ з\п

Виховний напрямок

Коефіцієнтрезультативності

Причини низької результативності виділених напрямків

2015- 2016

2016 - 2017

1.

Фізичне виховання

0,83

0,89

  1. Не в повній мірі забезпечений матеріал для праці.

  2. Недостатньо часу у ІІ половині дня згідно режиму для проведення колективної праці.

  3. Недостанній контроль за за організацією роботи з боку адміністрації.

2.

Моральне виховання

0,85

0,85

3.

Естетичне виховання

0,82

0,88

4.

Трудове виховання

0,82

0,82

5.

Розумове виховання

0,9

0,9

Загальний

0,83

0,87

 

Загальний коефіцієнт результативності виховної роботи з дітьми у 2016/2017 навчальному році підвищився на 0,04. Позитивна динаміка спостерігається за такими напрямками, як фізичне виховання ( 2016 – К=0,83; 2017 – К=0,89), естетичне виховання ( 2016 – К=0,82; 2017 – К=0,88)

Під час вивчення рівня вихованості дітей було визначено рівень спільної діяльності дошкільного навчального закладу і сім’ї з питань виховання.

З метою оцінювання роботи з батьками розроблені відповідні критерії. Наприкінці року дана робота була проаналізована за допомогою інформаційної карти, результати якої представлені в наступній таблиці.

 

№п/п

Назва групи

Планування роботи з батьками

Різноманітність форми роботи

Бесіди, консультації

Попередження дитячого травматизму

Якість проведення

Періодичність та естетичність

Проведення відкритих занять для батьків

Анкетування батьків

Участь у проведені Днів відкритих дверей

Відсутність скарг від батьків

Залучення батьків для обміну досвіду

Наявність подяк від батьків

Загальний показник

1

Раннього віку

4

4

4

5

4

3

4

4

4

5

3

4

0,8

4

Старша

5

4

4

5

4

4

4

4

4

4

3

4

0,87

Середній показник

0,82

0,82

0,8

0,9

0,8

0,8

0,84

0,8

0.84

0,9

0,64

0,8

0,83

 

На підставі отриманих даних можна зробити висновок, що робота знаходиться на достатньому рівні К = 0,83. Загальний недолік практично для всіх педагогів є недостатнє залучення батьків до обміну досвідом сімейного виховання. Потребують вирішення такі питання:

-  формувати позитивно-емоційне ставлення до вихователів.

Батькам подяка за допомогу в організаціі життя дітей ще краще, бути союзниками та партнерами. В усіх групах протягом року активно працювали батьківські комітети. Корисним для дошкільного закладу була робота Ради закладу. Дошкільний заклад отримував допомогу від батьків у виготовленні костюмів, атрибутів до свят, декорацій; у проведенні ремонтних робіт у приміщеннях та упорядкуванні території.

 

Організація харчування

 

Дотримано вимоги чинного законодавства щодо батьківської плати за харчування дітей, вона становить 60% від вартості харчування однієї дитини на день. З 2017 року вартість харчування однієї дитини на день становить 23 грн. (з розрахунку: 6,80 грн. – бюджетні кошти, 11,80 грн. – батьківська плата молодший дошкільний вік, 15,18 грн.- старший дошкільний вік). Користувалася пільгами на харчування 7 дітей з багатодітних сімей, розмір плати якій зменшено на 50 %.

Відповідно до вимог чинних санітарних норм та правил організовано питний режим. Всі групи забезпечено питною водою гарантованої якості «Ордана».

Постачання основних продуктів харчування з січня 2017 року здійснюється постачальниками:

Фудснаб-сіль, олія соняшникова, рис, какао, кава, чай, макаронні вироби, сік фруктовий.

Чубінець – крупи: гречана, манна, пшенична, перлова, ячнева, геркулесова, пшоняна, цукор.

Колесніков – кури, дріжджі, яйце, горох, овочі.

Веретельник- томатна-паста, зелений горошок, огірки консервовані.

Жабкін- печиво, пряник.

Божко- м'ясо.

Іванов- риба.

Бабро- хліб

Насонов- молоко.

Насонов- сметана.

Свірідов-  сир кисломолочний, повидло, сухофрукти, родзинки.

”Абрамова”- масло вершкове. Усі продукти харчування, які потрапляють до дошкільного закладу, відповідають державним стандартам і супроводжуються з відповідними документами, висновками щодо їхніх якості, терміну реалізації, умов зберігання.

 

Порівняльна таблиця виконання натуральних норм

за основними продуктами

 

 

Назва продуктів

2015-2016 (%)

2016-2017 (%)

1

Хліб

75

70

2

Крупи

100

99

3

Овочі

64

74

4

Соки (фрукти)

40

10

5

Сухофрукти

99

95

6

Цукор

86

90

7

Масло вершкове

83

88

8

Олія

77

70

9

Яйця

76

65

10

Молоко

57

62

11

Сир кисломолочний

55

51

12

Сметана

36

37

13

М'ясо

33

51

14

Риба

30

42

15

Борошно

85

80

16

Чай

75

75

17

Томатна паста

67

71

18

Картопля

62

75

Загальний середній показник

67

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведена консультація 14.03.17; 22.03.17; 29.04.17 з вихователями та помічниками вихователів усіх груп 18.01.17; 05.03.17; 27.04.17 з питання виховання культурно гігієнічніих навичок у дітей з харчування:

-  перед прийомом їжі обов’язково мити руки з милом, витирати їх індивідуальним рушником, самостійно сідати на стілець та підставляти його до столу.

-  під час прийому їжі відламувати хліб на маленькі шматочки, заїдати його рідкою їжею (суп, борщ тощо), самостійно їсти ложкою з тарілки, пити з чашки, не обливатись.

-  після прийому їжі користуватися серветкою, тихо, акуратно вставати зі стільця.

Завідувачем та сестрою медичною старшою здійснюється щоденний контроль з питань організації харчування дітей. Адміністрація сприяє громадському контролю за організацією харчування дітей. Батьки завжди мають змогу зняти пробу готових страв, оцінити смакові якості та залишити відгук у відповідному журналі контролю. Негативних відгуків не зареєстровано. При аналізі антропометричних вимірювань було зареєстровано приріст у вазі дітей від 0,5 - 1,5 кг. на місяць.

Питання стану харчування дітей та результати громадського контролю розглядались на засіданнях Ради дошкільного навчального закладу, нарадах при завідувачеві, батьківських зборах. Незадовільних відгуків щодо стану харчування дітей не зареєстровано.

Медичний кабінет оснащено відповідно до нормативних вимог. Дошкільний навчальний заклад співпрацює з дитячою поліклінікою №23. Медичні огляди проводяться своєчасно, ведеться відповідна документація, запроваджено ведення паспортів здоров'я дитини, що дає можливість відстежувати зміни стану здоров'я конкретної дитини та спланувати фізкультурно-оздоровчо-профілактичну роботу відповідно до рекомендацій лікаря та медичної сестри. Запроваджено проведення моніторингу стану здоров'я дітей.

Рівень освітньо-оздоровчої діяльності дошкільного навчального закладу за 2015-2016 навчальний рік відповідає достатньому (К=0,94).

Потребує оптимізації співпраця з дитячою поліклінікою №23. Лікарем Савченко Н.С., разом з педагогами розроблено план-карти фізкультурно-оздоровчо-загартовуючих заходів з урахуванням температурного режиму в різні пори року. При проведенні загартовуючих заходів вихователі враховували вікові та фізіологічні особливості дітей. В групах ефективно використовуються «Доріжки здоровя».

Простежується збільшення відвідуваності дітей дошкільного навчального закладу, що свідчить про результативність оздоровчої роботи. Середній відсоток відвідуваності за навчальний 2015/2016 рік складає- 66%

 

Порівняльний аналіз відвідуваності

 

 

За списком середня кількість дітей

Відвідано І дитиною

Детодні середня кількість

%

Всього

Ясла

Сад

Всього

Ясла

Сад

Всього

Ясла

Сад

2016

223

41

182

12

11

13

2745

445

2300

59,5%

2017

232

40

193

12

10

12

2759

413

2346

61%

І півріччя 2016

223

42

182

11

11

11

2529

478

2051

62%

І півріччя 2017

239

39

200

13

12

13

3111

462

2648

64%

 

Таким чином, можна зробити висновок, що в 2017 році показник відвідуваності у порівнянні з 2016 роком збільшився на 1,5 % , збільшення бачимо і за перше півріччя 2017 у порівнянні з 2016 роком на 2%.

Причинами захворюваності є:

-         низький імунітет у дітей;

-         не чітке дотримання правил особистої гігієни;

-         недостатня зацікавленість батьків загартуванням дитячого організму;

-         відповідність гігієнічним нормам довкілля (повітря, вода).

З метою попередження та профілактики застудних та інфекційних захворювань дітей проводяться наступні фізкультурно оздоровчо-загартовуючи заходи:

- суворе дотримання санітарно-гігієнічного режиму;

- загартування повітрям, водою;

- сухе плаваня;

- фізкультурні заняття;

- різни види гімнастики, масажу;

- кварцювання приміщень;

- раціональне харчування з вітамінізацією третьої страви.

Важливе значення надається проведенню просвітницької роботи з питань формування основ здорового способу життя з дітьми, працівниками та батьками.

 

Вжиті заходи щодо запобіганню дитячого травматизму

 

В дошкільному закладі створено належні умови для вирішення питань організації та проведення роботи щодо формування у дітей навичок безпечної поведінки. Забезпечено виконання усіх пунктів розроблених у дошкільному закладі заходів по запобіганню дитячого травматизму серед дошкільників.

На нарадах при завідувачеві протягом року систематично здійснювався аналіз стану роботи педагогічного колективу щодо запобігання всіх випадків дитячого травматизму. Розглянули такі питання:

- Стан роботи із запобігання всім випадкам дитячого травматизму.

- Робота з дітьми та батьками щодо охорони життя, здоров’я та профілактики дитячого травматизму.

- Про організацію роботи з запобігання всім видам дитячого травматизму в літній період.

Творчою групою розроблені комплексні заходи щодо збереження життя і здоров’я дітей, запобігання всіх видів дитячого травматизму на 2016/2017 н.р.

Протягом року організовано та проведено:

-                                  конкурс малюнків «Небезпечні предмети», «Твій друг,дорожній рух»;

-                                  щоп'ятниці з дошкільниками проводяться бесіди з різної тематики щодо попередження всіх видів дитячого травматизму «Обережно – чужі люди!», «Пожежа не випадковість», «Правила переходу вулиць з двостороннім рухом», «Дорожні знаки», «Причини виникнення пожежі», «Правила поведінки в громадських місцях», «Розумна обережність – запорука безпеки», «Отруєння ліками»;

-                                  Спортивні змагання «Тато і я - спортивна сім’я» - 23.02.2017р.

-                                  «День безпеки» один раз на місяць.

На загальних батьківських зборах (протокол № 1 від 22.09.2016, протокол № 2 від 14.12.2016, протокол № 3 від 14.05.2017) розглядались питання про стану роботи щодо збереження життя і здоров’я вихованців дошкільного навчального закладу та запобігання всім видам дитячого травматизму.

На нарадах при завідувачу систематично проводяться з персоналом інструктажі з охорони життя, здоровя дітей, до змісту яких входять питання з запобігання дитячого травматизму. Доводяться до відома педагогів зміст наказів та постанов з охорони життя, здоровя дітей.

В методичному куточку дошкільного закладу зібрані матеріали з організації роботи з безпеки життєдіяльності

- зібрано нормативно-правову базу у повному обсязі

- добірки конспектів занять з ОБЖД для різних вікових груп

- конспекти розваг

- рекомендації щодо планування занять та проведення бесід з дітьми

- ілюстративний матеріал для різних розділів безпеки життєдіяльності

- протипожежна безпека

- сам вдома, безпека в побуті

- дорожньо-транспортний

- надзвичайні ситуації

- здоровий спосіб життя

З вихователями дошкільного навчального закладу, проводяться індивідуальні консультації, спрямовані на поліпшення планування та організації проведення роботи з даного питання, організації пропагандистської та агітаційної роботи серед батьків.

На основі вивчення планування занять з безпеки життєдіяльності можна зробити висновок, що заняття плануються відповідно до обраних тем, програмові завдання плануються чітко, конкретно з урахуванням віку дітей.

При проведенні тестування дітей виявлено наступний рівень знань та навичок дітей з питань безпеки власного життя та засвоєння норм поведінки у різних життєвих ситуаціях.

Вихователі в роботі з ОЖЗД надавали перевагу методу мовлення, аналізу певних ситуацій, бесідам. У кожній групі обладнано куточки з навчання дітей правил дорожнього руху. У дошкільному навчальному закладі дотримуються вимоги щодо попередження нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховного процесу, так і в побут. Згідно вимог ведеться відповідна документація.

У батьківських куточках постійно оновлювалась інформація щодо попередження різних видів травмування дітей. Щотижня проводились з дітьми заняття, бесіди щодо запобігання травматизму та безпеки життєдіяльності. Питання запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності дітей розглядалися на групових батьківських зборах та на нарадах при завідувачі (щоквартально).

Але в роботі виявлено наступні недоліки:

-                                  не систематично плануються бесіди з батьками за такими розділами:

-                                  безпека в побуті та здорового способу життя (вихователь Березова І.А.)

-                                  недостатня кількість дидактичних ігор у всіх вікових групах;

-                                  не систематично планується індивідуальна робота з даної теми у всіх вікових групах.

Завдяки проведеної роботи у 2016/2017 навчальному році не було травмування вихованців

 

 

 

 

Робота з питань соціального захисту дітей

 

Організаційна робота проводиться згідно вимог Закону України «Про охорону дитинства», плану громадського інспектора і відповідає достатньому рівню (к=0,92). Державна політика щодо захисту прав дитиниреалізовувалась за такими напрямками:

- забезпечення прав дітей на дошкільну освіту, здоров’я та соціальний захист;

- формування умов для повноцінного та духовного розвитку кожної дитини.

Питання соціального захисту дітей пільгового контингенту розглядались на нарадах при завідувачу, педагогічних радах. На батьківських зборах у вересні 2016 року були надані роз’яснення щодо соціальних гарантій дітей, які відносяться до пільгових категорій. Проводились правові навчання з родинами пільгових категорій щодо ознайомлення з нормативними документами, а саме Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Європейською конвенцією про здійснення прав дітей», «Конвенцію про права дитини», «Сімейний кодекс України» (протокол №1 від 15.09.2016).

Громадський інспектор з охорони прав дитинства щомісячно звітує про стан роботи з дітьми пільгового контингенту, доповідає про планування роботи на наступний місяць під час засідань наради при  завідувачеві. На дітей пільгового контингенту заведені соціальні паспорти.

З метою захисту прав дитини проведено обстеження умов проживання сімей пільгового контингенту - 4 дітей, з них:

-         діти, реєстрація яких проведена згідно зі ст.135 Сімейного кодексу України  2 дітей;

-         діти з багатодітних сімей – 7 дітей;

-         діти,та постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС – відсутні.

У групах створені інформаційні ширми для батьків за правовою тематикою. Всі діти пільгових категорій отримали подарунки до свят.

Вибірковий контрольза організацією роботи з дітьми пільгового контингенту проводився в січні та травні. Встановлено, що вихователями груп систематично планується та проводиться робота з дітьми пільгового контингенту та їх батьками. Однак потребує вдосконалення координація планів роботи вихователів з планом роботи закладу.

 Вихователями груп постійно проводиться робота по виявленню неблагонадійних та неспроможних сімей. В дошкільному закладі проводиться благодійна акція «Допоможи ближньому», до участі в якій залучені значна кількість батьків, майже усі працівники закладу. Але записи про участь у даній акції здійснюються не в кожному випадку.

Але у роботі з даного питання є деякі недоліки:

-     відбуваються порушення щодо періодичності обстеження житлово-побутових умов дітей пільгового контингенту.

Під час літньої оздоровчої кампанії у дошкільному закладі було оздоровлено 32 дитини (з них 4 дітей пільгового контингенту). З дітьми проводились загартовуючи заходи (миття та обливання рук, обличчя прохолодною водою, ходьба босоніж, вітамінізація, прийняття сонячних та повітряних ванн).

 

 

Аналіз роботи

щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладу

 

Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу упродовж 2016\2017 навчального року здійснювалась за рахунок бюджетних асигнувань та благодійних внесків спонсорів та батьків дошкільників.

Заходи, передбачені планом по збереженню та зміцненню матеріальної бази закладу, виконано.

Завдяки благодійній батьківській допомозі була значно покращена матеріальна база закладу. Для підготовки комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 222 харківської міської ради» до 2016/2017 навчального року були виконані наступні види робіт із залученням позабюджетних коштів:

- проведено фарбування  малих форм та паркану закладу; 

- проведено поточний ремонт харчоблоку;

- - завезено пісок до пісочниць;

- проведено перевірку опору ізоляції електрообладнання;

- проведено перевірку димових та вентиляційних каналів;

- проведено повіряння вагів;

- проведено повіряння лічильника води;

 

Також для зміцнення матеріально-технічної бази закладу придбано наступне:

- дитячі подушки;

- дитячі рушники;

- столовий посуд для всіх груп;

- стенди та таблички;

- іграшки для дітей;

- методичні посібники для роботи з дітьми;

- канцелярські товари;

- медикаменти;

- ремонт ганку.

Усього закладом залучено внебюджетних коштів на суму 48.000 грн.

Протягом року своєчасно надавались до централізованої бухгалтерії управління освіти необхідний перелік документів щодо складання бюджетних запитів, щодо складання тарифікації педпрацівників та штатного розкладу, списочний склад дітей по групах та списку дітей пільгового контингенту, табелю обліку робочого часу з переліком необхідних документів до табелю для нарахування заробітної плати тощо. Своєчасно надавалися накази: «Про створення тарифікаційної комісії», «Про розподіл педагогічного навантаження», «Про організацію харчування дітей», «Про створення інвентаризаційної комісії», « Про створення атестаційної комісії», « Про призначення постійно діючої комісії з питань оприбуткування та списання матеріальних цінностей», « Про зміни педагогічного навантаження».

Постійно вівся контроль за станом приладів, обліком енергоносіїв та води. Нажаль були зауваження щодо до перерасходу води та електричества, але своєчасно надавались пояснювальні записки до господарчої групи відділу освіти.

Але залишається недостатнім кількість обладнання для організації трудової діяльності в природі, відсутні надувні басейни. Великою проблемою залишається відсутність обладнання ігрових майданчиків для кожної вікової групи, що шкодить організації прогулянок на свіжому повітрі у час непогоди.

Роботу закладу протягом навчального року спрямовано на виконання закону України „Про охорону дитинства”. Діти мікрорайону, що мешкають на території, закріпленій за закладом, забезпечені правом на отримання дошкільної освіти. Педагогами проведено обстеження житлово-побутових умов сімей дітей, які прибувають до ДНЗ. На постійному контролі знаходиться виявлення функціонально неспроможних та неблагонадійних сімей. Педагогами закладу проводиться робота з правового виховання дошкільників в рамках програми початкової правової освіти населення України. Проведено семінар для педагогів закладу з питань забезпечення прав дитини.

Забезпечено неухильне дотримання працівниками санітарно-гігієнічних вимог в приміщеннях закладу, їх виконання контролює медична служба закладу та району, про що складаються відповідні акти.

У закладі постійно проводиться робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності для учасників навчально-виховного процесу. Усі приміщення груп забезпечені вогнегасниками. Своєчасно проводились інструктажі з питань протипожежної безпеки для працівників закладу, в приміщеннях визначені відповідальні за вимоги охорони праці та протипожежної безпеки, в наявності відповідні таблички.

Питання дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм постійно контролюються адміністрацією закладу, підсумки контролю щомісячно розглядаються під час апаратних нарад та нарад при завідувачеві.

Згідно Закону України «Про освіту» здійснюється виплата матеріальної допомоги на оздоровлення та преміювання педагогічних працівників (і вона є гарантованою). Чотири роки поспіль здійснюється преміювання обслуговуючого персоналу, але на жаль виплати матеріальної допомоги на оздоровлення до щорічної відпустки, преміювання медичних та технічних працівників не є гарантованими у зв'язку із дефіцитом бюджету (виплати проводяться у разі наявності коштів і не є обов'язковими, тобто якщо є економія фонду заробітної плати).

Питання роботи зі зверненнями громадян є одним із важливих напрямків діяльності дошкільного навчального закладу.

За 2016\2017 навчальний рік письмових звернень громадян не зареєстровано.

Крім того, на особистому прийомі завідувача було прийнято 32 чоловіка. За характером основних питань, що порушували громадяни на особистих прийомах, чисельне місце займали питання прийому дитини в дошкільний навчальний заклад - 55%, оформлення документів для улаштування дитини в дошкільний навчальний заклад — 23%, реєстрація дитини в списках обліку за мікрорайоном – 11%, оформлення пільги для отримання безкоштовного харчування дитини - 5%, переводу дитини до іншої групи - 6%. Усі порушені питання вирішені.

З 1 червня дошкільний навчальний заклад працює за літнім режимом роботи. У затвердженому плані роботи на літній оздоровчий період передбачено проведення оздоровчих заходів:

-  повітряні та сонячні ванни, водні процедури;

-  різні види спортивних, розважальних заходів, екскурсій;

-  до раціону харчування дітей обов'язково включати свіжі овочі, фрукти. Вартість харчування з 01.06.2017 на літній період збільшено на 10% та складає 15 грн. 18 коп.

У зв'язку з складанням проекту річного плану роботи закладу на 2016/2017 навчальний рік, прохання до всіх присутніх надати свої пропозиції щодо вдосконалення роботи закладу, покращання освітньо-виховної роботи, поліпшення матеріальної бази, відпочинку дітей та працівників дошкільного навчального закладу.

 

 

Дякую за увагу.

 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ ВНЕСОК КЕРІВНИКА У ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ:

 

Вжиті завідувачем дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку

 

Перед початком нового навчального року забезпечено проведення обліку дітей дошкільного віку (від народження до 6 років) на території, що закріплена за дошкільним навчальним закладом. Складено попередні плани прийому дітей до дошкільного закладу, яким виповнилось 1-3 роки.

Для мешканців мікрорайону проведено День відкритих дверей з метою ознайомлення батьків з роботою закладу та залучення дітей дошкільного віку до дошкільної освіти. 

 

Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

Методичною службою ДНЗ систематично проводиться робота щодо ознайомлення педагогів закладу з інноваційними педагогічними технологіями та впровадженням новітніх технологій у процес навчання. Дошкільний заклад працював за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Дитина від 2 до 7», «Впевнений старт».

У кожній групі впроваджуються елементи методики ТРВЗ, елементи методики М.Єфіменка.

 

Організація роботи гуртків

Додаткові освітні послуги закладом не надавалися у зв’язку з відсутністю попиту батьків.

 

ВЖИТІ КЕРІВНИКОМ ЗАХОДИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

Вирішення проблеми зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу в 2016\2017 навчальному році здійснювалось завдяки залученню представників батьківського комітету та членів Ради закладу. Під час засідань ради та батьківського комітету ухвалювались рішення щодо залучення благодійних батьківських внесків та визначались напрямки їх витрачання. Про підсумки витрачання благодійних внесків члени батьківського комітету та ради закладу звітують під час проведення загальних батьківських зборів.

За допомогою представників батьківської громадськості забезпечено проведення комплексних заходів, спрямованих на збереження та зміцнення матеріально-технічної бази закладу. Зокрема, за допомогою батьків проведено такі види робіт як: проведено поточний ремонт харчоблоку, проведено перевірку опору ізоляції електрообладнання, проведено фарбування підлоги в приміщеннях закладу, проведено фарбування усіх дверей закладу, проведено часткове фарбування стін приміщень закладу, проведено ремонт каналізаційної станції групи № 1, завезено пісок на суму, придбано дитячі столи у групі № 1.

Територія закладу підтримується в належному стані, висаджено дерева, кущі, квіти.

 

ЗАЛУЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯНАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ЇХ РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ

 

Залучення додаткових джерел фінансування здійснювалось згідно затвердженого управлінням освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради бізнес-плану дошкільного закладу на 2016 рік, яким було передбачено отримання коштів за надання додаткових освітніх послуг.

Напрямки витрачання коштів визначені бізнес-планом та «Положенням про надання додаткових освітніх послуг в дошкільному навчальному закладі №222». Показники бізнес-плану в 2016\2017 навчальному році виконані не в повному обсязі у зв’язку з відсутністю надання додаткових освітніх послуг закладом.

 

ВЖИТІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КВАЛІФІКОВАНИМИ ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЇХ РОЗСТАНОВКИ

У дошкільному навчальному закладі протягом 2016\2017 навчального року працювало 4 педагогічних працівника. Серед них вищу освіту мають 2 педагоги, базову вищу освіту – 1.

Першу кваліфікаційну категорію має 1 педагог, другу кваліфікаційну категорію – 1 педагог,

2 педагоги – 8 тарифний розряд,

Атестацію в закладі протягом 2016\2017навчального року педагогічні працівники не проходили.

У закладі створені умови для роботи молодих спеціалістів, досвідчені фахівці здійснюють педагогічне наставництво згідно рішення педагогічної ради. Студентам, які навчаються без відриву від основної роботи, надається оплачувана додаткова відпустка.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Харчування дітей у дошкільному закладі здійснювалося у відповідності до вимог нормативних документів, вартість батьківської плати становила 11,80 грн для дітей молодшого дошкільного віку, 15,18 грн. для дітей старшого дошкільного віку.  Членами батьківського комітету та Ради закладу проводився систематичний контроль за організацією харчування дітей.

Організація медичного обслуговування дошкільників здійснювалась відповідно до вимог чинного законодавства. До школи підготовлено 10  випускників закладу.

Адміністрація закладу здійснює постійний контроль за організацією харчування та дотриманням вимог санітарно-гігієнічного режиму в ДНЗ. Підсумки контролю щомісячно розглядаються під час апаратних нарад та нарадах при завідувачеві. Також щомісяця проводиться аналіз рівня захворюваності дошкільників.

У закладі організована робота консультаційного пункту для батьків, діти яких не відвідують дошкільні заклади, щомісяця батьки мають можливість отримати консультативну допомогу.

Працівники ДНЗ проходять медичний огляд згідно затвердженого графіку.

 

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

Роботу закладу протягом навчального року спрямовано на виконання закону України „Про охорону дитинства”. Діти мікрорайону, що мешкають на території, закріпленій за закладом, забезпечені правом на отримання дошкільної освіти. Педагогами проведено обстеження житлово-побутових умов сімей дітей, які прибувають до ДНЗ. На постійному контролі знаходиться виявлення функціонально неспроможних та неблагонадійних сімей. Педагогами закладу проводиться робота з правового виховання дошкільників в рамках програми початкової правової освіти населення України. Проведено семінар для педагогів закладу з питань забезпечення прав дитини.

Забезпечено неухильне дотримання працівниками санітарно-гігієнічних вимог в приміщеннях закладу, їх виконання контролює медична служба закладу та району, про що складаються відповідні акти.

У закладі постійно проводиться робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності для учасників навчально-виховного процесу. Усі приміщення груп забезпечені вогнегасниками. Своєчасно проводились інструктажі з питань протипожежної безпеки для працівників закладу, в приміщеннях визначені відповідальні за вимоги охорони праці та протипожежної безпеки, в наявності відповідні таблички.

Питання дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм постійно контролюються адміністрацією закладу, підсумки контролю щомісячно розглядаються під час апаратних нарад та нарад при завідувачеві.

 

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей

Забезпечено проведення своєчасного обліку дітей пільгового контингенту та надання даних до районного управління освіти. Адміністрацією закладу вжито заходи щодо забезпечення прав на отримання дошкільної освіти, зміцнення здоров’я дітей, забезпечено безкоштовне харчування дітей пільгового контингенту. Проводилось святкування Днів народження дітей пільгового контингенту. Батькам дітей даних категорій надається необхідна психолого-педагогічна консультативна допомога.

Моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення

Педагогічні працівники отримують щорічну грошову винагороду у відповідності до ст.57 Закону України «Про освіту». За підсумками діяльності проводиться нагородження педагогічних працівників грамотами закладу та районного управління освіти (за багаторічну та сумлінну працю, у зв’язку з ювілеями, за підсумками оглядів-конкурсів тощо).

Оздоровлення вихованців ДНЗ проводиться згідно затвердженого «Плану оздоровлення дітей у літній період».

 

Стан дитячого травматизму

Випадків дитячого травматизму в закладі не зареєстровано. Педагогами закладу проводиться систематична робота по запобіганню випадків травматизму серед дошкільників (згідно річного плану роботи).

 

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

До вирішення завдань адміністрацією ДНЗ залучається батьківська громадськість: в ДНЗ функціонує Рада закладу, яка здійснює та планує свою діяльність відповідно до Положення про Раду закладу, Статуту ДНЗ. Рішення приймаються на загальних батьківських зборах та засіданнях Ради закладу ДНЗ.

Представники Ради закладу з боку батьків контролюють всі напрямки діяльності закладу: організацію навчально-виховного процесу, харчування, стан медичного обслуговування дітей, роботу з дітьми пільгового контингенту, стан матеріально-технічної бази закладу, тощо. Про підсумки контролю члени Ради закладу звітують під час засідань Ради закладу та загальних батьківських зборах.